CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An empirical model for predicting flakiness in cone crushing

Magnus Bengtsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal of Minerals Processing Vol. 79 (2006), 1, p. 49-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Quality-Driven Production of Aggregates in Crushing Plants


Quality Driven Production of Crushed Aggregates