CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Bridges: Tillämpning av erfarenheter från ett EU-projekt, delrapport 2

Ingvar Olofsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Jan Olofsson ; Hans Hedlund
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 33 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2006:5