CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a guideline for load and resistance assessment of existing European railway bridges

Jens S. Jensen ; Clive Melbourne ; Juan R. Casas ; Raid Karoumi ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Alberto Patrón
Bridge Maintenance, Safety, Management, Life Cycle Performance and Cost p. 755-757. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur