CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural assessment of concrete railway bridges: Non-linear analysis and remaining fatigue life

Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Lennart Elfgren ; Jan Cervenka ; Eugen Brühwiler ; Sven Thelandersson ; Ebbe Rosell
Bridge Maintenance, Safety, Management, Life Cycle Performance and Cost p. 741-743. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur