CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling the response of the New Svinesund arch bridge: FE model verification and updating based on field measurements

Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bridge Mainenance, Safety, Management, Life Cycle Performance and Cost p. 221-222. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur