CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infrared photorefractive composites based on polyvinylcarbazole and carbon nanotubes

AD Grishina ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; LYa Pereshivko ; TV Krivenko ; VV Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; AV Vannikov
High Energy Chemistry Vol. 40 (2006), 5, p. 341-347.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 22116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur