CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Networking in metabolism and human disease

Leif Väremo (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
OncoTarget (1949-2553). Vol. 6 (2015), 18, p. 15708-15709.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-25. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 221142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Cancer och onkologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Systems Biology of Type 2 Diabetes in Skeletal Muscle