CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large cycles in random permutations related to the Heisenberg model

Jakob E. Björnberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Electronic Communications in Probability (1083-589X). Vol. 20 (2015), p. artikel nr 55.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We study the weighted version of the interchange process where a permutation receives weight theta(#cycles). For theta = 2 this is Toth's representation of the quantum Heisenberg ferromagnet on the complete graph. We prove, for theta > 1, that large cycles appear at 'low temperature'.

Nyckelord: Interchange process, Heisenberg model, Phase-TransitionDenna post skapades 2015-08-25. Senast ändrad 2015-09-08.
CPL Pubid: 221139

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk fysik

Chalmers infrastruktur