CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-Sensitive Amplification of 28 GBaud DP-QPSK Signal

Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2015 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2015, Los Angeles, United States, 22-26 March 2015 p. 7122090. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We demonstrate, for the first time, amplification of a DP-QPSK signal using a vector phase-sensitive amplifier (PSA). The PSA-based receiver shows an about 0.7 dB sensitivity improvement compared to an EDFA-based receiver.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 221126

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)