CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-Chip 60 GHz Transmitter and Receiver MMICs in a GaAs mHEMT Technology

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Arne Alping ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of IEEE MTT-S International Microwave Symposium, 11-16 June, 2006 p. 801-804. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 22107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur