CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for simulation of fixed bed combustion

Robert Johansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
2006.
[Rapport]

Part of the licentiate thesis of Robert JohanssonDenna post skapades 2006-08-15. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 22105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur