CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of Parylene-C on the performance of millimeter-wave circuits

Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christina Tegnander ; Janusz Rudnicki (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J. Piotr Starski (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Emrich
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques Vol. 54 (2006), 8, p. 3417-3425.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Parylene-C, flip chip, mm-waveDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2008-12-04.
CPL Pubid: 22103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur