CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstruction Quality and Spectral Content of an Electromagnetic Time-Domain Inversion Algorithm

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Parham Hashemzadeh (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
IEEE Transactions on Biomedical Engineering Vol. 53 (2006), 8, p. 1594-1604.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-14. Senast ändrad 2008-12-03.
CPL Pubid: 22099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microwave tomography