CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal instabilities in drift wave turbulence

Jan Weiland (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Physica Scripta (0031-8949). Vol. 90 (2015), 8, p. Art. no. 088009.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The difference between simple drift waves driven by the density gradient and thermal instabilities driven by the temperature gradient is discussed. It is shown that thermal instabilities basically are of a kinetic nature although they can also be accurately described by an advanced fluid model.

Nyckelord: thermal instabilities, transport, turbulenceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-21. Senast ändrad 2016-06-28.
CPL Pubid: 220966

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik

Chalmers infrastruktur