CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Annual Transactions of the Nordic Rheology Society - Volume 23

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
(2015)
[Bok, med redaktör]

ISSN 1601-4057Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-21. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 220945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Numerisk analys
Icke-linjär dynamik, kaos
Strömningsmekanik
Polymerteknologi
Pappers-, massa- och fiberteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial
Annan materialteknik
Livsmedelsteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur