CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstructed nonlinear dynamics and its applications to complex fluid flows: focus on melt extrusion instabilities

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 23 (2015), p. 99-106.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-20. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 220886

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Icke-linjär dynamik, kaos
Strömningsmekanik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur