CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of shear vs. extensional flow during swallowing

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Waqas Qazi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Magda Nyström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; SuMo Biomaterials) ; Marco Berta ; Margareta Bulow ; Olle Ekberg
Transaction of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 23 (2015), p. 63-65.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-20. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 220884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Funktionella material

Chalmers infrastruktur