CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning Lab Hammarkullen: Codesigning Renovation

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Lasse Fryk
OIKONET Second International Conference "Global Dwelling", Bratislava, 24-25 September 2015 (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-18. Senast ändrad 2015-08-18.
CPL Pubid: 220827

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur