CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing the balance of perspectives in the early phase on NPD

Kamilla Kohn (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
European Journal of Innovation Management (1460-1060). Vol. 9 (2006), 1, p. 44-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Product development, New products, Research and development, MarketingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-17. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 220743

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Transport
Annan teknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur