CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a high-precision fast wire scanner for the SPS at CERN

Raymond Veness ; Nicolas Chritin ; Bernd Dehning ; Jonathan Emery ; Juan Herranz Alvarez ; Mohamed Koujili ; Sebastian Samuelsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; José Luis Sirvent
International Beam Instrumentation Conference, 1-4 Oct. 2012, Tsukuba, Japan (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-08-17. Senast ändrad 2015-08-17.
CPL Pubid: 220721

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur