CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feeding and starvation in the native ctenophore Bolinopsis infundibulum and the introduced Mnemiopsis leidyi in the North Sea: implications for ctenophore transport in ships' ballast water

Lena Granhag (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem) ; Aino Hosia
Journal of Plankton Research (0142-7873). Vol. 37 (2015), 5, p. 1006-1010.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Two lobate ctenophores, Bolinopsis infundibulum and Mnemiopsis leidyi, occur in the North Sea. Stomach contents of field-collected B. infundibulum were recorded and clearance rates for cladocerans and copepods calculated. In starvation experiments, daily body carbon losses of 2.2 and 1.2% and total carbon content losses of 76 and 63% were observed for B. infundibulum (after 68 days) and M. leidyi (after 67 days), respectively.

Nyckelord: ctenophores, starvation, clearance rate, ballast water, Bolinopsis infundibulumDenna post skapades 2015-08-15. Senast ändrad 2015-10-29.
CPL Pubid: 220690

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem (2015-2017)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur