CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Josephson dynamics of bicrystal d-wave YBa2Cu3O7–δ dc-SQUIDs

Tobias Lindström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Jesper Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Evgeni Stepantsov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Serge Charlebois
Physical Review B Vol. 74 (2006), p. 014503 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2008-11-21.
CPL Pubid: 22067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Unconventional Properties of YBCO Thin Films and GB Josephson Devices for Novel Applications