CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trellis-Coded Modulation in PSK and DPSK Communications

Hongxia Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communication p. 1-2. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Coded modulation is for the first time investigated in phase-modulated systems, with coherent as well as differential detection. We find coding gains of 3.0 and 1.7 dB, already with the simplest possible trellis code.Denna post skapades 2006-10-09. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 22064

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur