CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shilov Boundary for "Holomorphic Functions" on a Quantum Matrix Ball

D. Proskurin ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Algebras and Representation Theory (1386-923X). Vol. 18 (2015), 4, p. 917-929.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We describe the Shilov boundary ideal for a q-analog of the algebra of holomorphic functions on the unit ball in the space of 2 x 2 matrices.

Nyckelord: Representation, Quantum group, Boundary idealDenna post skapades 2015-08-14. Senast ändrad 2016-06-30.
CPL Pubid: 220620

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och logik

Chalmers infrastruktur