CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information-theory-friendly models for fiber-optic channels: A primer

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Giuseppe Durisi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Information Theory Workshop (ITW), Jerusalem, Israel [Invited] (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 220564

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur