CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near-lossless continuous phase modulation using the analog switching mode (V-shaped switching) in ferroelectric liquid crystals

David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Koen D'havé (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Applied Optics (0003-6935). Vol. 45 (2006), 21, p. 5258-5269.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Phase modulation, Liquid crystals, Liquid-crystal devices, PolarizationDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 22055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optisk fysik

Chalmers infrastruktur