CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Program Descriptions – A Tool for Communicating Goals and Design of CDIO Programs

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Sören Östlund ; Kristina Edström
Proceedings 2nd International CDIO Conference (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 22054

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur