CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global vs local gyrokinetic studies of core microinstabilities in JET hybrid discharges with ITER like wall

Sara Moradi ; István Pusztai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; J. Citrin ; Hyun-Tae Kim ; I. Lupelli ; W. J. Kettlewell ; and the JET contributors
Europhysics Conference Abstracts Vol. 39E (2015), p. P2.110.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: gyrokinetic simulation, transport analysis, kinetic ballooning mode, kinetic stabilizationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-12. Senast ändrad 2016-09-26.
CPL Pubid: 220532

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur