CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Architectures for Mechatronic Product Data Integration in PLM Systems

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Mikael Ström
Proceedings of Design-2006 p. 1065-1076. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 22052