CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Models and Optimization in a Design System for Complex Products

Johan Malmqvist (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-289014-0.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: computer-aided design, product models, artificial intelligence, system optimization, model coordination method, interactive design optimization, gearbox designDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 22051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


A Design System for Parametric Design of Complex Products


Optimization in a Design System for Complex Products


Examination

Datum: 1991-06-03
Tid:
Lokal: