CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Authoring” Open Innovation: The Managerial Practices of an Open Innovation Director

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Proceedings of Academy of Management, Vancouver, August 8-11 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-11.
CPL Pubid: 220495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur