CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CDIO: An International Initiative for Reforming Engineering Education

Karl-Fredrik Berggren ; Doris Brodeur ; Edward Crawley ; Ingemar Ingemarsson ; William Litant ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Sören Östlund
World Transactions on Engineering and Technology Education Vol. 2 (2003), 1, p. 49-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22048

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur