CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

International Collaboration in the Reform of Engineering Education

Doris Brodeur ; Edward Crawley ; Ingemar Ingemarsson ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Sören Östlund
Proceedings of ASEE-2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur