CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards A New Model for First-Year Introductory Courses in Engineering Programmes

Göran Gustafsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Dava Newman ; Sven Stafström ; Hans-Peter Wallin
Proceedings of NordDesign-2002, Trondheim, Norway p. 91-100. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 22045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur