CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Setting Goals for Design Education – An Approach Based on the CDIO Syllabus

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Peter Young ; Sören Östlund ; Karl-Fredrik Berggren ; Edward Crawley
Proceedings NordDesign-2002, Trodheim, Norway p. 253-260. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2012-07-13.
CPL Pubid: 22043

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur