CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for Product Structure Management at Manufacturing Firms

Daniel Svensson ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
ASME Journal of Computing and Information Science in Engineering Vol. 2 (2002), 1, p. 50-58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur