CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of Requirement Management and Product Data Management Systems

Daniel Svensson ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of ASME DETC'2001 p. Paper No DETC2001/CIE-21246. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur