CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power-Efficient Time-Domain Dispersion Compensation Using Optimized FIR Filter Implementation

Christoffer Fougstedt (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Sheikh Alireza (Institutionen för signaler och system) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Signal Processing in Photonics Communications, SPPCom 2015; Boston, MA; United States; 27 June 2015-1 July 2015 p. SpT3D.3. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We investigate fixed-point aspects and time-domain ASIC implementations of CD compensation. An optimized implementation gives significant power dissipation reduction for short links, with further reduction if pulse shaping is considered.

Nyckelord: Coherent communications; Optical communicationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-10. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 220394

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Signalbehandling
Inbäddad systemteknik

Chalmers infrastruktur