CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing Requirements Management – A Task for PDM Systems or Specialized Software Tools?

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Systems Engineering Vol. 4 (2001), 1, p. 49-57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur