CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trends in Product Modelling - an Endrea Perspective

Ola Isaksson ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; et al
Proceedings Produktmodeller-2000 p. 65-88. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur