CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PDM System Based Support for the Sales-Delivery Process of Engineer-to-Order Products

Samir Mesihovic ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings Produktmodeller-2000 p. 157-172. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur