CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of Requirements Management in Systems Engineering Tools

Krister Sutinen ; Lars Almefelt ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings Produktmodeller-2000 p. 313-330. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 22034

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur