CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Design Theory Based Approach Towards Including QFD Data in Product Models

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Daniel Svensson
Proceedings of ASME DETC'99 p. Paper No DETC99/DTM-8769. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur