CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complementary Roles of IDEF0 and DSM for the Modeling of Information Management Processes

Johan Malmström ; Peter Pikosz ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Concurrent Engineering: Research & Applications Vol. 7 (1999), 2, p. 95-104.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur