CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Framework for Modelling and Analysis of Engineering Information Management Systems

Daniel Svensson ; Johan Malmström ; Peter Pikosz ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of ASME DETC'99 p. Paper No DET99/CIE-9006. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur