CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon footprints in the textile industry

Handbook of life cycle assessment (LCA) of textiles and clothing

Gregory Peters (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Sandra Roos (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gustav A. Sandin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Bahareh Zamani (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap)
Handbook of Life Cycle Assessment (LCA) of Textiles and Clothing p. 3-30. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-08-06. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 220255

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämnesområden

Miljöledning
Kemiteknik
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur