CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Use of a Computerised Chromosome Model as a Classification of Design for Assembly Redesigns

Michael Egan ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of the 3rd WDK Workshop on Product Structuring (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur