CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Function-Means Trees by Inclusion of Design History Information

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Journal of Engineering Design Vol. 8 (1997), 2, p. 107-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur