CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards an Implementation of the Chromosome Model - Focusing the Design Specification

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Peter Schachinger
Proceedings of ICED'97 Vol. 3 (1997), p. 203-212.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur