CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for Introducing PDM Systems in Engineering Companies

Pikosz Peter ; Johan Malmström ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Advances in Concurrent Engineering - 97 p. 425-434. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur